PSYCHOTERAPIA POZYTYWNA

O METODZIE

Termin „pozytywny”
Do 1977 roku metoda ta nosiła nazwę analizy różnicowej. Nazwa psychoterapia pozytywna pojawiła się w 1977 r. po napisaniu przez N. Peseschkian publikacji „Positive Psychotherapie”. Termin pozytywny wywodzi się z języka łacińskiego (“positum”, “positivus”) i oznacza rzeczywisty, faktyczny. Celem Psychoterapii Pozytywnej i Psychoterapeutów Pozytywnych jest pomoc pacjentowi i klientowi w dostrzeżeniu również ich zdolności, mocnych stron, zasobów i potencjałów.

CO WYRÓŻNIA PPT?

1. Integracyjność.
PPT jest metodą humanistyczno-psychodynamiczną skoncentrowaną na zasobach psychologicznych oraz konfliktach wewnętrznych. W ramach własnej spójnej teorii asymiluje ona techniki i sposoby interwencji terapeutycznej, których użyteczność potwierdzono naukowo.

2. Podejście holistyczne
W PPT zajmujemy się zarówno chorobą, jak i zdrowiem a pacjent postrzegany jest w szerokim kontekście społecznym, kulturowym, religijnym i politycznym. W procesie leczenia uwzględniamy wszystkie wymiary człowieka (biologiczny, psychologiczny, społeczny i duchowy)

3. Strategiczność
W PPT pacjent jest aktywnie wspierany w rozwijaniu samodzielnych strategii radzenia sobie w sytuacji kryzysu i choroby. Proces zmiany psychologicznej jest realizowany za pomocą pięciu łatwo rozpoznawalnych etapów. Ponadto w diagnozie i leczeniu posługujemy się prostymi w zastosowaniu modelami i konstruktami.

4. Transkulturowość
PPT wykazuje się wrażliwością na kontekst kulturowy i międzykulturowy. Podkreśla ona indywidualizm i wyjątkowość jednostki, poszukując jednocześnie tego co wspólne całej naszej cywilizacji. W odpowiedzi na te poszukiwania opisuje konstrukty osobiste i społeczne oraz odwołuje się do tradycji terapeutycznych Wschodu i Zachodu.

5. Rzetelność
PPT potwierdziła skuteczność leczenia, jak i jej trwałość w badaniach klinicznych: Psychoterapia pozytywna: skuteczność podejścia interdyscyplinarnego, Karin Tritt, Thomas H. Loew, M. Meyer, B. Werner, N. Peseschkian, opublikowane m.in. w The European Journal of Psychiatry, vol. 13 No 4, 1999. Badania te zostały uhonorowane prestiżową nagrodą Richarda Mertensa

6. Wiarygodność
PPT jako szkoła psychoterapii jest członkiem głównych międzynarodowych towarzystw profesjonalnych: Międzynarodowa Federacja Psychoterapii (IFP); Światowa Rada dla Psychoterapii (WCP); Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii (EAP)

Pełniejszy opis PPT można znaleźć pod:
http://www.psychologia.net.pl/artykul.php

TWÓRCA PPT

PPT stworzył i rozpowszechnił prof. dr. n. med. Nossrat Peseschkian specjalista neurologii, psychiatrii, psychoterapii i medycyna psychosomatycznej. Urodził się w Iranie i przeniósł się do Niemiec w 1954 roku. Studiował w Niemczech a ponadto uczył się w Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych. Peseschkian zaczął rozwijać swoje podejście w późnych latach sześćdziesiątych i wczesnych siedemdziesiątych XX wieku. Z upływem lat założył Akademię Psychoterapii w Wiesbaden oraz Międzynarodową Akademię Psychoterapii Pozytywnej i Transkulturowej. Jako międzynarodowy wykładowca popularyzujący PPT prof. Peseschkian wygłaszał prelekcje uczelniach w wielu krajach, m.in. w USA, na Hawajach, w Kanadzie, Nowej Zelandii, Australii, Papui-Nowej Gwinei, Kenii, Japonii, Chinach, Indiach, Brazylii, Boliwii, Szwajcarii, Austrii, Rosji, Ukrainie, Turcji, Cyprze, Bułgarii, Niemczech. W przeciągu swego życia otrzymał zaproszenia do ponad 70 krajów, w tym niektórych kilkunastokrotnie. W 1997 r. za osiągniecia naukowe przyznano mu prestiżową nagrodę Richarda Mertensa. W styczniu 2006 został odznaczony Krzyżem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Peseschkian był autorem 26 książek i 250 publikacji z zakresu psychoterapii. Więcej na temat prof. N. Peseschkiana można znaleźć pod: https://www.positum.org/history/
prof. Nossrat Peseschkian (1933-2010)

WROCŁAWSKIE CENTRUM PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJ

Wrocławskie Centrum Psychoterapii Pozytywnej jest pierwszym w Polsce akredytowanym ośrodkiem szkoleniowym, założonym w 2013 r. działającym pod patronatem merytorycznym WAPP.

 

DLACZEGO TO MY DZIERŻYMY PALMĘ PIERWSZEŃSTWA?

 • Sprowadziliśmy PPT do Polski
 • Poddaliśmy PPT weryfikacji w praktyce klinicznej
 • Stworzyliśmy infrastrukturę pod jej dalszy rozwój
 • Przeszkoliliśmy pierwszych w Polsce konsultantów i psychoterapeutów PPT
 • Przygotowaliśmy pierwszą w Polsce kadrę dydaktyczną nauczającą PPT w kraju i za granicą
 • Przetłumaczyliśmy, zrecenzowaliśmy i wydaliśmy pierwsze publikacje z PPT

CO ZAWDZIĘCZAMY PPT?

 • Wrażliwość i kompetencje międzykulturowe
 • Nowe rozumienie zdrowia i choroby
 • Poprawę jakości życia
 • Nową perspektywę życiową
 • Sieć kontaktów i przyjaźni międzynarodowych
 • Nowe cenne umiejętności terapeutyczne

CO PPT ZAWDZIĘCZA NAM?

 • Słowiańską gościnność
 • Otwartość umysłów
 • Pasję i zaangażowanie
 • Dociekliwość w jej zgłębianiu
 • Umiejętności organizacyjne
 • Doświadczenie kliniczne

WROCŁAWSKIE CENTRUM PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJ - miejsca, w których dotychczas nauczaliśmy PPT

(mapa pokazuje miasta w których prowadziliśmy już nasze szkolenia)

PPT NA ŚWIECIE

PPT na świecie jest reprezentowana przez dwie organizacje:

 • Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej i Transkulturowej (WAPP, Niemcy, Wiesbaden, 1994)
 • Międzynarodową Akademię Psychoterapii Pozytywnej i Transkulturowej (IAPP, Niemcy, Wiesbaden, 2005) i związaną z nią Fundację Peseschkian’a

 

Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej i Transkulturowej (WAPP)
jest międzynarodową organizacją parasolową reprezentującą PPT na świecie. W jego skład wchodzą stowarzyszenia narodowe, instytuty szkoleniowe krajowe i regionalne oraz indywidualni członkowie.
WAPP został założony przez prof. N. Peseschkiana jako Międzynarodowe Centrum Psychoterapii Pozytywnej (ICPP) w 1994 roku. W styczniu 2008 roku zdecydowano zmienić jej nazwę na Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej a w 2016 roku dodano termin „transkulturowy”, aby podkreślić międzykulturowe podstawy psychoterapii pozytywnej.
Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej i Transkulturowej (WAPP) jest zarejestrowane jako organizacja non-profit w Wiesbaden w Niemczech od 1994 r
W chwili obecnej WAPP zrzesza 1800 członków oraz ponad 60 instytucji szkolących w 35 krajach.
Więcej na temat PPT na świecie można dowiedzieć się pod:
https://www.positum.org/

Fundacja Peseschkian’a – Międzynarodowa Akademia Psychoterapii Pozytywnej i Transkulturowej (IAPP) jest organizacją non-profit i zajmuje się promowaniem PPT i wartości humanistycznych na całym świecie.
https://peseschkian-foundation.org/

PPT W POLSCE

Początki historii PPT w Polsce sięgają 2011 r., kiedy to rok po śmierci twórcy PPT prof. N. Peseschkiana doszło do spotkanie między dr R. Ciesielskim a Enverem Cesko na obradach Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP) w Wiedniu. Spotkanie to zaowocowało zorganizowaniem pierwszego w Polsce całościowego kursu PPT, który rozpoczął się w grudniu 2011 r. Został on przeprowadzony we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii pod nadzorem merytorycznym E. Cesko. W gronie pierwszych wykładowców z zagranicy znaleźli się Enver Cesko (Kosovo), Gabriele Emmerich (Niemcy), Birgit Werner (Niemcy), Christian Henrichs (Niemcy), Arno Remmers (Niemcy), Gabriele Hum (Rumunia).
W 2015 r. 23 pierwszych w Polsce absolwentów kursu wrocławskiego uzyskało certyfikaty Mistrza PPT. W późniejszym czasie kolejne szkolenia miały miejsce we Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu i Sopocie. Dotychczas odbyło się sumarycznie 17 edycji Kursu Podstawowego PPT oraz 3 edycje Kursu Zaawansowanego i 2 kolejne są w toku.
W 2013 r. powstał pierwszy w Polsce ośrodek szkoleniowy akredytowany przez WAPP i pracujący pod nadzorem merytorycznym WAPP – Wrocławskie Centrum Psychoterapii Pozytywnej (WCPP).

W 2018 r. międzynarodowe kwalifikacje do prowadzenia szkoleń i superwizji w PPT uzyskało dwóch pierwszych trenerów (P. Badecka, dr R. Ciesielski). Ponadto do 2021 r. we Wrocławskim Centrum Psychoterapii Pozytywnej wyszkolono 7 trenerów poziomu podstawowego PPT (E. Dobiała, M. Sauć, A. Wiśniewska, A. Zarek, A. Wyszadko, K. Sujecka, B. Dobrzańska). W międzyczasie trenerzy WCPP realizowali projekty międzynarodowe i nauczali PPT w licznych krajach (Bułgaria, Chiny, Francja, Grecja, Niemcy, Rumunia, Rosja, Turcja, Ukraina).

Dr R. Ciesielski i E. Dobiała znaleźli się też składzie Zarządu WAPP a dr. Ciesielski dodatkowo w Komitecie Redakcyjnym PPT Journal the Global Psychotherapist.

PUBLIKACJE

pozytywna_terapia_rodzin

Nossrat

Peseschkian

Pozytywna Terapia Rodzin. Rodzina w roli terapeuty
opowiesci_orientalne

Nossrat

Peseschkian

Opowieści orientalne w psychoterapii pozytywnej. Kupiec i papuga.
konflikty_psycho_socjo-PPT

Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna tom V

Roman Ciesielski

Konflikty psycho- i socjodynamiczne w Psychoterapii Pozytywnej.

potencjalnosci_aktywne_mikrotraumy

Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna tom IV

Roman Ciesielski

Potencjalności aktywne, mikrotraumy i analiza różnicowa

piec_etapow_TPP

Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna tom III

Roman Ciesielski

Pięć etapów Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej. Opis procesu terapeutycznego oraz strategii samopomocy.

model_rownowagi

Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna tom II

Roman Ciesielski

Model Równowagi i Trzy Etapy Interakcji w ujęciu Psychoterapii Pozytywnej

TPP_zintegrowany_system_terapeutyczny

Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna tom I

Roman Ciesielski

Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna jako zintegrowany system terapeutyczny

Czasopismo PPT „The Global Psychotherapist
The Global Psychotherapist (JGP) to interdyscyplinarne czasopismo cyfrowe poświęcone pozytywnej psychoterapii (PPT według Peseschkian, od 1977). Jest ono recenzowane co pół roku i publikuje artykuły dotyczące badań naukowych i praktyki w obszarze psychoterapii pozytywnej transkulturowej.
Czasopismo ukazuje się dwa razy w roku – w styczniu i lipcu. Prawa autorskie do wszystkich opublikowanych artykułów należą do Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej i Transkulturowej (WAPP).

Więcej informacji jest dostępnych pod:
https://www.positum.org/ppt-journal/

Adres

ul. Sołtysowicka 65A
51-168 Wrocław

Dane kontaktowe

Email: info@wip.wroclaw.pl
Telefon: +48 71 372 72 15
Mobile: +48 534 006 296