Diagnoza i Terapia

Polskie Centrum Psychoterapii Pozytywnej oferuje Państwu konsultacje psychiatryczne i psychologiczne oraz psychoterapię dla młodzieży i dorosłych.

W naszej placówce stosujemy metody diagnozowania i leczenia wywodzące się z psychoterapii pozytywnej transkulturowej.

W ramach tego podejścia pomagamy naszym pacjentom:

 • zrozumieć naturę objawów i zaburzeń w szerszym kontekście ich życia,
 • odkryć naturę konfliktów wewnętrznych, które wywołują objawy chorobowe,
 • rozpoznać i rozwinąć zasoby i umiejętności służące rozwiązaniu konfliktów,
 • wypracować nowe strategie radzenia sobie w życiu

Konsultacje psychiatryczne i psychologiczne oraz psychoterapia prowadzone w naszym Centrum odbywają się w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze. Relacje konsultant/psychoterapeuta – pacjent charakteryzuje empatia, zaufanie, szacunek i akceptacja.

Celem konsultacji jest:

 • omówienie potrzeb i oczekiwań pacjenta oraz bliskich mu osób,
 • ustalenie diagnozy,
 • określenie wskazań do leczenia,
 • zdefiniowanie najkorzystniejszych form i sposobów leczenia.

Po przeprowadzonych konsultacjach zalecamy, w zależności od potrzeb plan terapeutyczny, który może być realizowany w formie kompleksowej opieki, przez specjalistów naszego Centrum oraz Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii, z którym współpracujemy.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

W ramach psychoterapii indywidualnej oferujemy pomoc pacjentom z takimi trudnościami i zaburzeniami jak:

 • lęki,
 • depresje,
 • somatyzacje,
 • ostre i przewlekłe skutki stresu,
 • trudności adaptacyjne,
 • uzależnienia,
 • niepowodzeniami seksualne,
 • ból przewlekły,
 • przewlekłe choroby somatyczne,
 • zaburzenia odżywiania,
 • niepowodzenia szkolne,
 • problemy wieku dojrzewania,
 • ADHD i zaburzeniami zachowania.

PSYCHOTERAPIA RODZIN ORAZ PAR

Oferujemy pomoc rodzinom i parom doświadczającym:

 • skutków nadmiernego stresu,
 • agresji i przemocy,
 • uzależnienia i współuzależnienia,
 • choroby,
 • żałoby,
 • ostrego i przewlekłego kryzysu małżeńskiego,
 • zaburzeń seksualnych,
 • zdrady małżeńskiej,
 • trudności w relacjach rodzinnych,
 • trudności związanych z adopcją i pieczą zastępczą,
 • trudności związanych z rekonstrukcją rodziny,

Zespół diagnostów i psychoterapeutów

Nasz zespół konsultantów i psychoterapeutów stanowi grono specjalistów o wysokich kompetencjach osobowościowych i kwalifikacjach zawodowych oraz z bogatym doświadczeniem klinicznym. Pracujemy pod nadzorem merytorycznym i zgodnie ze standardami etycznymi Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej (WAPP)
dr Roman Ciesielski

Roman Ciesielski

dr n. med., specjalista psychiatra i psychoterapeuta dzieci i młodzieży. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując przez kilkanaście lat w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Poznaniu oraz w Ośrodku Dziennym Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Certyfikowany psychoterapeuta oraz trener mistrz i superwizor transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy). Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń depresyjnych, lękowych, wynikających z ostrego i przewlekłego stresu oraz kryzysów relacyjnych.
zanna-ciesielska

Żanna Ciesielska

Certyfikowany psychoterapeuta transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy). Specjalizuje się w pracy z ostrymi i przewlekłymi skutkami stresu oraz trudnościami relacyjnymi i adaptacyjnymi u młodzieży i dorosłych. Posiada doświadczenie w pracy z rodzinami emigrantów z Ukrainy.


patrycja-badecka-373x400

Patrycja Badecka

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, trener mistrz i superwizor transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy). Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz w Szpitalu Specjalistycznym MSW w Jeleniej Górze. Prowadzi psychoterapię indywidualną małżeńską oraz grupową dla osób dorosłych.

Benita_Dobrzanska_sk

Benita Dobrzańska

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i trener transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP Wiesbaden). Specjalizuje się w pracy z osobami w kryzysie psychicznym, z osobami po stracie i z osobami doświadczającymi przemocy oraz sprawcami przemocy. Prowadzi terapię indywidualną, rodzinną i małżeńską oraz grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy.

aleksandra-zarek-230x265

Aleksandra Zarek

Dr n. hum. w zakresie psychologii, certyfikowany psychoterapeuta oraz trener transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy), pracownik Zakładu Humanistycznych Nauk Lekarskich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Prowadzi terapię małżeńską i indywidualną dla osób dorosłych.


Adres

ul. Sołtysowicka 65A
51-168 Wrocław

Dane kontaktowe

Email: info@wip.wroclaw.pl
Telefon: +48 71 372 72 15
Mobile: +48 534 006 296