Skolenia

Konsultant PPT

Konsultant d/s zdrowia

Poradnictwo psychologiczne nie jest tym samym co psychoterapia, choć pewne elementy pracy psychologicznej są wspólne dla obu tych obszarów działań. Poradnictwo psychologiczne to profesjonalna i krótkotrwała pomoc osobom zdrowym, doświadczającym okresowo niektórych objawów zaburzeń zdrowia psychicznego, polegająca na wspomaganiu ich w kryzysach rozwojowych, podczas gdy psychoterapia kierowana jest do osób cierpiących na zaburzenia psychiczne.

Konsultant d/s psychosomatyki

Psychosomatyka to dziedzina nauki opisująca wpływ czynników psychicznych na powstawanie objawów somatycznych. Termin ten pochodzący od greckiego „soma” oznaczającego ciało i „psyche” odnoszącego się do duchowej natury naszej egzystencji, od wieków wskazuje na wzajemne zależności między ciałem i umysłem.

Konsultant par

Bliskość, intymność, poczucie więzi w związkach partnerskich stają się coraz większymi wyzwaniem w dzisiejszych czasach i budzą w nas lęk i niepokój. Statystyki wskazują na to, że coraz mniej par decyduje się na związek formalny, jednocześnie niepokojąco wzrasta liczba rozwodów. W tej sytuacji nasuwa się oczywiste pytanie – jak wspierać pary w budowaniu i pielęgnowaniu udanych związków oraz radzeniu sobie z kryzysami w relacjach osobistych?
Proponowane szkolenie jest próbą odpowiedzi na to pytanie. Odwołuje się ono do głównych założeń psychoterapii pozytywnej transkulturowej i oferuje różnorodne narzędzia pracy terapeutycznej.

Mistrz PPT

Kurs zaawansowany jest adresowany do absolwentów kursu podstawowego i przygotowuje do samodzielnego prowadzenia psychoterapii w metodzie PPT.
Jest akredytowany przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy) i otwiera drogę do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Psychoterapeuty (ECP)

Całościowy kurs PPT

Całościowy kurs psychoterapii pozytywnej transkulturowej jest w trakcie przygotowywania.
Adres

ul. Sołtysowicka 65A
51-168 Wrocław

Dane kontaktowe

Email: info@wip.wroclaw.pl
Telefon: +48 71 372 72 15
Mobile: +48 534 006 296