KURS ZAAWANSOWANY PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJ TRANSKULTUROWEJ

MISTRZ PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJ TRANSKLTUROWEJ

Kurs zaawansowany stanowi przygotowanie do samodzielnego prowadzenia psychoterapii w metodzie PPT i zakończony jest egzaminem teoretycznym i praktycznym oraz certyfikatem – Mistrz PPT.

Kurs jest przeznaczony dla absolwentów kursu podstawowego PPT

Kadra dydaktyczna obejmuje certyfikowanych trenerów i superwizorów z Polski oraz z zagranicy (Niemcy, Rumunia, Rosja, Cypr).

Kurs jest akredytowany przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy) i otwiera drogę do Europejskiego Certyfikatu Psychoterapeuty (ECP)

dr Roman Ciesielski
dr n. med. Roman Ciesielski

Program

1. Teoria i praktyka
0
godzin

2. Doświadczenie własne

0
godzin
3. Superwizja grupowa szkoleniowa
0
godzin

Główne bloki tematyczne

Zjawiska uniwersalne i czynniki leczące w psychoterapii

Neuronauki a PPT

Podstawy psychopatologii, symptomatologii i diagnostyki wybranych zaburzeń klinicznych

Wybrane szkoły psychoterapii a PPT

Metody i narzędzia PPT

Zasady salutogenezy w PPT

Wybrane formy PPT:

Psychoterapia rodzin

Psychoterapia par

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia grupowa

Zastosowania kliniczne PPT:

Terapia następstw traumy i interwencja kryzysowa

Psychoterapia zaburzeń afektywnych

Psychoterapia zaburzeń lękowych

Zaburzenia psychosomatyczne

Psychoterapia uzależnień

Psychoterapia zaburzeń osobowości

W czasie szkolenia każdy z uczestników kursu jest zobowiązany do zaprezentowania 2 opisów prowadzonych przez siebie procesów terapeutycznych.

Egzamin końcowy obejmuje:
  • pracę pisemną,
  • opis 5 prowadzonych przez Uczestnika procesów terapeutycznych,
  • egzamin ustny.

(wzór uzyskanego certyfikatu)

Adres

ul. Sołtysowicka 65A
51-168 Wrocław

Dane kontaktowe

Email: info@wip.wroclaw.pl
Telefon: +48 71 372 72 15
Mobile: +48 534 006 296