Seminarium:

Pozytywna psychoterapia rodzin

Nossrat Peseschkian, twórca psychoterapii pozytywnej, kładł duży nacisk na pracę terapeutyczną z rodzinami, ponieważ uważał, że zaburzenia i objawy jednostki są ściśle powiązane z kontekstem rodzinnym. Z drugiej strony rodzina jako system funkcjonuje w szerym kontekście kulturowym, politycznym i religijnym. Każdy system rodzinny można postrzegać jako swoistą przestrzeń, w której rozwija się jednostkowa osobowość.
Gunther Hübner

Seminarium opisuje i ilustruje:

 • Pozytywną koncepcję człowieka oraz podstawowe zasady pozytywnej terapii rodzin.
• Struktury interakcji w systemach rodzinnych.
• Podstawowe zasady pracy z rodziną z wykorzystaniem modelu 5 kroków – narzędzie diagnostyczne pozytywnej terapii rodzin.
• Zastosowanie genogramu rodzinnego jako narzędzia diagnozy i interwencji terapeutycznej.
• Modele właściwego wspierania dzieci w rozwoju przez rodziców.
• Zastosowania różnorodnych strategii prowadzenia terapii rodzin w zależności od fazy rozwoju dziecka i rodziny.

Zachęcamy Uczestników, aby zaprezentowali przypadki z własnej praktyki terapeutycznej, które będą poddane konsultacji lub superwizji.

Termin

18

19

wrzesień

2021

Koszt

590 zł

 (wpłata do 15 sierpnia)

790 zł

(wpłata od 16 sierpnia)

Adres

ul. Sołtysowicka 65A
51-168 Wrocław

Dane kontaktowe

Email: info@wip.wroclaw.pl
Telefon: +48 71 372 72 15
Mobile: +48 534 006 296