KOMPETENCJE KONSULTANTA

Kompetencje Konsultanta w Poradnictwie Psychologicznym

Konsultant jest doradcą, którego osobowościowe właściwości, wiedza fachowa i specyficzne umiejętności wyzwalają w kliencie proces zmian psychologicznych potrzebnych do poradzenia sobie z sytuacją kryzysową. Stwarzając warunki do odreagowania emocjonalnego, konsultant najpierw pomaga klientowi obniżyć napięcie psychologiczne wynikające z aktualnej sytuacji, odzyskać dystans i równowagę emocjonalną, następnie wspólnie z klientem definiuje problem i zachęca do spojrzenia na niego z innej perspektywy; w kolejnym kroku pomaga klientowi rozpoznać czynniki podtrzymujące trwanie problemu, a także rozwinąć umiejętności potrzebne do ich usunięcia. Ostatecznie, podjęcie odpowiednich nowych działań, pozwala klientowi odzyskać stan dobrego samopoczucia, kompetencji i wpływu na własne życie. Skuteczne i odpowiedzialne pomaganie osobom doświadczającym kryzysu rozwojowego wymaga posiadania niezbędnej wiedzy z obszaru psychologii rozwojowej i psychologii klinicznej oraz praktycznej wiedzy o istniejących instytucjach wsparcia, a także wykorzystywania konkretnych umiejętności komunikacyjnych wspomagających doświadczenie przez klienta zmiany psychologicznej.

Kompetencje Konsultanta d/s Zdrowia

 • Zdolność poznawanie modelu świata klienta i specyfiki jego środowiska życia z zastosowaniem Modelu Równowagi Życiowej (cztery wymiary życia)
 • Umiejętność dokonania diagnozy sytuacji kryzysowej (konflikt aktualny) oraz konfliktów z nią związanych (konflikt podstawowy i konflikt wewnętrzny)
 • Wiedza na temat tego jak rozróżnić poszczególne konflikty i rozróżnić wskazania do konsultacji i psychoterapii
 • Rozumienie zależności zachodzących między objawami chorobowymi oraz trudnościami emocjonalnymi a nierozwiązanymi konfliktami
 • Zdolność rozpoznania reakcji klienta w sytuacji kryzysu emocjonalnego oraz nazywania jego mechanizmów obronnych (typy reakcji w sytuacji konfliktu wg N. Peseschkiana).
 • Umiejętność odkrywania i aktywowania zasobów indywidualnych klienta oraz jego zasobów systemowo-rodzinnych (koncepcja potencjalności aktywnych wg N. Peseschkiana)
 • Zdolność dokonania analizy różnicowej w obszarze wartości, przekonań i konstruktów osobistych klienta (Inwentarz Analizy Różnicowej)
 • Umiejętność powiązania treści konfliktów (potencjalności aktywne) z rozwojem psychospołecznym klienta (wymiary modelowania relacji wg N. Peseschkiana)
 • Zdolność pobudzania potencjału do rozwoju i do zdrowienia (humanistyczna wizja człowieka oraz koncepcja potencjalności aktywnych wg N. Peseschkiana)
 • Budowanie przymierza z klientem, definiowanie celów konsultacji i realizowanie ustalonego planu pomocy
 • Ocena dotychczasowych strategii samopomocy oraz możliwości adaptacyjnych klienta i wspieranie jego mechanizmów radzenia sobie
 • Wzmacnianie klienta w rozwoju indywidualnych strategii samopomocy użytecznych w sytuacji kryzysowej oraz generowaniu nowych rozwiązań (pięć etapów rozwiązywania konfliktu)
 • Wspieranie klienta w poszukiwaniu adekwatnych źródeł wsparcia w sytuacjach problemowych (pięć etapów rozwiązywania konfliktu)
 • Umiejętność posługiwania się niedyrektywnymi formami komunikacji w procesie konsultacji i wsparcia psychologicznego (metafora, przypowieść i bajka, alegorie, przysłowia, sentencji etc.)
 • Zdolność odwoływanie się do przykładów transkulturowych oraz odmiennych tradycji i obyczajów w pracy nad systemem wartości i przekonań klienta

(wzór uzyskanego certyfikatu)

Adres

ul. Sołtysowicka 65A
51-168 Wrocław

Dane kontaktowe

Email: info@wip.wroclaw.pl
Telefon: +48 71 372 72 15
Mobile: +48 534 006 296