KOMPETENCJE KONSULTANTA

Kompetencje Konsultanta w Poradnictwie Psychologicznym

Konsultant jest doradcą, którego osobowościowe właściwości, wiedza fachowa i specyficzne umiejętności wyzwalają w kliencie proces zmian psychologicznych potrzebnych do poradzenia sobie z sytuacją kryzysową. Stwarzając warunki do odreagowania emocjonalnego, konsultant najpierw pomaga klientowi obniżyć napięcie psychologiczne wynikające z aktualnej sytuacji, odzyskać dystans i równowagę emocjonalną, następnie wspólnie z klientem definiuje problem i zachęca do spojrzenia na niego z innej perspektywy; w kolejnym kroku pomaga klientowi rozpoznać czynniki podtrzymujące trwanie problemu, a także rozwinąć umiejętności potrzebne do ich usunięcia. Ostatecznie, podjęcie odpowiednich nowych działań, pozwala klientowi odzyskać stan dobrego samopoczucia, kompetencji i wpływu na własne życie. Skuteczne i odpowiedzialne pomaganie osobom doświadczającym kryzysu rozwojowego wymaga posiadania niezbędnej wiedzy z obszaru psychologii rozwojowej i psychologii klinicznej oraz praktycznej wiedzy o istniejących instytucjach wsparcia, a także wykorzystywania konkretnych umiejętności komunikacyjnych wspomagających doświadczenie przez klienta zmiany psychologicznej.

Kompetencje Konsultanta d/s Psychosomatyki

Program Kursu Podstawowego Konsultanta ds. Psychosomatyki został opracowany w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby praktyki klinicznej, w oparciu o wiedzę i metody stosowane z powodzeniem od dziesięcioleci przez specjalistów z całego świata.

Co zyskasz?

  • wiedzę z zakresu psychosomatyki w oparciu o najnowsze wyniki badań oraz jej implikacje w zakresie postępowania terapeutycznego
  • podniesienie kompetencji z zakresu diagnostyki zaburzeń psychosomatycznych oraz zdolności komunikacji pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu terapeutycznego (lekarz, psycholog, psychoterapeuta, rehabilitant)
  • zrozumienie w jaki sposób poszczególne aspekty emocjonalnego funkcjonowania klienta przekładają się na powstawanie objawów somatycznych
  • znajomość wybranych koncepcji oraz metod pracy terapeutycznej w oparciu o podejście pozytywne, model salutogenetyczny oraz najnowsze doniesienia z obszaru neuronauki

(wzór uzyskanego certyfikatu)

Adres

ul. Sołtysowicka 65A
51-168 Wrocław

Dane kontaktowe

Email: info@wip.wroclaw.pl
Telefon: +48 71 372 72 15
Mobile: +48 534 006 296