Dlaczego warto

uczyć się

Psychoterapii Pozytywnej

PROSTOTA

PP jest przyjazna dla klientów. Opisuje ona swoją teorię prostym, zrozumiałym językiem.
Język ten jest łatwo przyswajalny zarówno dla terapeutów, jak i klientów.

PODEJŚCIE HOLISTYCZNE

Koncepcji PP zakłada, że człowiek posiada w sobie nie tylko podatność na choroby, ale potencjał do zdrowienia i rozwoju.

Zadaniem terapii jest uruchamiać i wzmacniać aktywności prozdrowotne klientów.

STRATEGICZNOŚĆ

Pacjent jest aktywnie wspierany przez terapeutę w rozwijaniu strategii samodzielnego radzenia sobie oraz uruchamianiu zasobów związanych z procesem zdrowienia.Proces strategicznej zmiany opisywany jest za pomocą pięciu etapów.

TRANSKULTUROWOŚĆ

Teoria PP opisuje uniwersalne ludzkie konflikty niezależnie od rasy i kultury.
W praktyce terapeutycznej PP odnosi się do przypowieści, alegorii, baśni i anegdot z różnych obszarów kulturowych.

INTEGRACYJNOŚĆ

Teoria PP opisuje uniwersalne ludzkie konflikty niezależnie od rasy i kultury.
PP odwołuje się do własnej metateorii odnośnie diagnozy, opisu procesu i relacji terapeutycznej.
Jednocześnie asymiluje ona różnorodne techniki terapeutyczne z innych podejść terapeutycznych (poznawcze, humanistyczne i psychodynamiczne).

KRÓTKOTERMINOWOŚĆ

Średnia ilość sesji w PP wynosi 25.

SKUTECZNOŚĆ

PP potwierdziła swoją efektywność leczenia, jak i jego trwałość po upływie 5 lat od zakończenia terapii.

RÓWNOWAGA

PP uczy nie tylko jak leczyć zaburzenia ale co należy czynić, żeby żyć szczęśliwie i zdrowo.
Odwołuje się ona do modelu równowagi życiowej.

Adres

ul. Sołtysowicka 65A
51-168 Wrocław

Dane kontaktowe

Email: info@wcpp.pl
Telefon: +48 71 372 72 15
Mobile: +48 534 006 296